Pozostaw Wisłę bezpieczną i piękną

Podpisz petycję

* pole obowiązkowe

lub

Petycję podpisało już:

Rok 2017 – Rokiem Wisły

Ogłoszenie przez Sejm RP roku 2017 „Rokiem Rzeki Wisły” mogłoby się wydawać krokiem w kierunku lepszej ochrony unikatowej na skalę kontynentu, niezwykle cennej przyrodniczo rzeki. Rząd planuje jednak zasadniczą zmianę jej charakteru, co spowoduje ogromne i nieodwracalne zniszczenie środowiska. Znikną malownicze piaszczyste wyspy i nadrzeczne lasy łęgowe. Fundacja WWF Polska chce przekonać Polaków do idei ochrony Wisły w jej obecnej, w dużej mierze naturalnej postaci. Chcemy zachować najpiękniejszą rzekę Europy. Nie chcemy Wisły, która stanie się ciągiem sztucznych jezior wypełnionych brudną wodą z toksycznymi sinicami.

Działaj razem z WWF!

Niech cały świat zobaczy najpiękniejsze, wybrane przez Was odcinki Wisły! Królowa Polskich Rzek płynie od gór aż do morza, zdecyduj, gdzie pojawi się Google Trekker!

Wskaż odcinek Wisły, który chcesz, abyśmy sfotografowali

Masz niezwykłe wspomnienia znad Wisły? Marzysz, żeby odwiedzić jakieś miejsce nad Wisłą? Zaznacz je. Odcinek z największą liczbą głosów zostanie sfotografowany za pomocą technologii Google Trekker.

Stwórz wiślany awatar!

Możesz teraz stworzyć swój awatar w koronie Królowej Polskich Rzek. Wstaw go na Facebooka i pokaż się znajomym!

Wesprzyj naszą akcję!

Oddaj swój głos na odcinek Wisły i stwórz wyjątkowe zdjęcie profilowe

 • Mała Wisła I

  To właśnie Czarna Wisełka jest liczona jako "właściwa" rzeka "Wisła", mimo że tak ją nazywamy dopiero gdy potok Wisełka powstały z połączenia Białej i Czarnej Wisełki złączy się z wodami Malinki. Jest to dłuższy potok źródłowy Wisły. W dolnym fragmencie niestety silnie uregulowany. W górnym - wykształcony jako górski potok o silnych spadkach. Czarna Wisełka znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz w obszarze Natura 2000 Beskid Śląski.

 • Mała Wisła II

  Odcinek w Skoczowie. Koryto Wisły jest w tym miejscu silnie uregulowane, w dnie znajdują się progi. Na prawym brzegu za właściwym korytem zachował się pas zadrzewień. Najciekawszy jest jednak odcinek skarpy rzeki znajdujący się na lewym brzegu- rezerwat Skarpa Wisłocka. Zachowany las na skarpie rzeki i u jej podnóża - łęgi jesionowe i żyzna buczyna karpacka stanowią ewenement na tym silnie zurbanizowanym odcinku doliny Wisły.

 • Mała Wisła III

  Wisła w pobliżu miejscowości Jawiszowice. Dosyć silnie zurbanizowany fragment Wisły. Wąskie i uregulowane koryto, jednak trochę szersze w tym miejscu międzywale pozwoliło na zachowanie mocno krętego charakteru rzeki. Na lewym brzegu w pobliżu wybranego fragmentu znajduje się torfowisko Zapadź. Całe koryto Wisły w tym miejscu objęte jest obszarem Natura 2000 Stawy w Brzeszczach. Obszar istotny również dla wielu migrujących ptaków wodno-błotnych.

 • Górna Wisła I

  Najbliższe miejscowości to Strojców i Błotnowola. Jeden z ciekawszych odcinków Wisły pomiędzy ujściem Dunajca i Wisłoki. Przy prawym brzegu wyspa, widoczne również procesy korytowe na brzegach w międzywalu starorzecza. Koryto objęte ochroną obszarową chronionego krajobrazu: OCHK Doliny Wisły (woj. małopolskie) i Solecko-Pacanowski OChK (woj. świętokrzyskie).

 • Górna Wisła II

  Rzeka Wisła w pobliżu miejscowości Słupiec. To wąskie zakole rzeki, na którego lewym brzegu (wypukłym) znajdują się resztki lasu łęgowego oraz kilka mniejszych starorzeczy (wzdłuż wału). Obszar częściowo objęty ochroną w postaci "Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły", który został powołany „dla zachowania naturalnego charakteru biegu Wisły i jej otoczenia jako ostoi ptactwa wodnego i błotnego oraz rzadkich roślinnych zbiorowisk nadwodnych, a także zachowania szczególnie ważnego, naturalnego ciągu korytarza ekologicznego Wisły, mającego znaczenie międzynarodowe” (cytat z Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody).

 • Górna Wisła III

  Odcinek rzeki w pobliżu Baranowa Sandomierskiego. Koryto dosyć mocno uregulowane, jednak na tym odcinku z nurtu rzeki wystaje szereg mniejszych wysp i łach, częściowo porośniętych zadrzewieniami i zakrzewieniami wierzbowymi, które stanowią bardzo cenne siedlisko dla ptaków i innych zwierząt. Koryto Wisły w tym miejscu objęte jest ochroną w postaci siedliskowego obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły.

 • Środkowa Wisła I

  Odcinek Wisły w tak zwanym "Przełomie Wisły w Małopolsce". Bardzo zróżnicowane koryto rzeki, z wyspami - również w samym środku koryta. Najbliższa miejscowość to Chotcza Dolna. Walory przyrodnicze tego fragmentu rzeki podkreśla wyznaczenie tu dwóch typów obszarów Natura 2000: Małopolski Przełom Wisły oraz Przełom Wisły W Malopolsce. Wybrany odcinek Wisły znajduje się także na styku dwóch obszarów chronionego krajobrazu: Chodelski OChK i OChK Solec nad Wisłą.

 • Środkowa Wisła II

  Urozmaicony fragment Wisły poniżej Dęblina. Chociaż międzywale jest tu bardzo wąskie, niemal całe koryto Wisły wzbogacają liczne wyspy, nurt jest rozdzielony, a dolinę porastają lasy łęgowe. Na prawym brzegu znajduje się duży kompleks starorzeczy, niestety odcięty zdecydowanie za wąsko posadowionymi wałami. Odcinek obejmuje górny fragment obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły. Do tego miejsca (aż do Dęblina i ujścia rzeki Wieprz) ma sięgać planowana przez rząd kaskada stopni wodnych środkowej Wisły i droga wodna łącząca Warszawę z Brześciem a dalej Białorusią i Ukrainą.

 • Środkowa Wisła III

  Wisła w okolicach miejscowości Otwock Wielki i Nadbrzeż. Kilka kilometrów poniżej Góry Kalwarii. W korycie liczne płycizny i piaszczyste łachy. Ten odcinek Wisły objęty jest ochroną rezerwatową - rez. Łachy Brzeskie oraz ochroną Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły. Jest to jeden z cenniejszych fragmentów tego 260 km długości obszaru. To także obszar chronionego krajobrazu Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu.

 • Środkowa Wisła IV

  Odcinek powyżej ujścia rzeki Narwii, na którym wykształciły się liczne piaszczyste łachy i wyspy. Koryto rzeki na całej szerokości objęte jest ochroną rezerwatową - Kępy Kazuńskie. To także 2 obszary Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły oraz Kampinoska Dolina Wisły. Inną formą ochrony przyrody obejmującej ten odcinek rzeki to Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu.

 • Środkowa Wisła V

  Fragment Wisły poniżej Wyszogrodu. Ten odcinek Wisły jest jednym z najbardziej urozmaiconych. Liczne wyspy, płycizny, koryta. Od tego miejsca w dół rzeki zaczyna się kompleks 6 rezerwatów obejmujących całe koryto Wisły. Są to najniżej z biegiem rzeki położone rezerwaty obejmujące całe koryto Wisły, a nie tylko wybrany fragment. To także 2 obszary Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły oraz Kampinoska Dolina Wisły.

 • Dolna Wisła I

  Odcinek Wisły poniżej Włocławka. Znajdują się tu starorzecza (na lewym brzegu) piaszczyste łachy, oraz kompleks wysp, co wskazuje na roztokowy charakter rzeki w tym miejscu. Fragment rzeki objęty ochroną w postaci obszarów Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły i Włocławska Dolina Wisły.

 • Dolna Wisła II

  Odcinek między miejscowościami Nieszawa a Siarzewo. To właśnie na tym odcinku od lat planowana jest budowa II stopnia wodnego na Wiśle. Szerokie, nieskrępowane koryto Wisły objęte jest ochroną Natura 2000 Dolina Dolnej, Nieszawska Dolina Wisły (poniżej) oraz Włocławska Dolina Wisły. Poniżej odcinka największy w dolinie Wisły użytek ekologiczny - Zielona Wyspa - ponad 500 ha chroni zieloną wyspę w nurcie rzeki.

 • Dolna Wisła III

  Na wybranym odcinku mimo wielu ostróg, zwężających nurt rzeki, koryto Wisły zdobią dwie, piękne, piaszczyste wyspy. Odcinek rozpoczyna się na wysokości miejscowości Polskie Gronowo, a kończy na wysokości miejscowości Rozgarty. Ten fragment rzeki objęty jest ochroną obszarową Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły i Dolna Wisła.

Dziękujemy za podpisanie petycji!

Twój odcinek Wisły otrzymał głosów i znajduje się na miejscu w naszym rankingu

Spotkaj się z nami!

Cztery krainy, cztery soboty zawsze w samo południe. Przyjdź na jeden z naszych eventów, gdzie wspólnie ukoronujemy Wisłę. Dostaniesz od nas koronę Królowej Polskich Rzek.

 • Wisła - 4 marca
 • Kraków - 11 marca
 • Gdańsk - 18 marca
 • Warszawa - 25 marca
Dołącz do wydarzenia Wydrukuj własną koronę

Sejm ogłosił rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły, by uczcić symbol polskości i patriotyzmu, a także zwrócić uwagę na nasze naturalne oraz historyczno-kulturowe dziedzictwo. Tymczasem rząd planuje zbudować „wodną autostradę” łączącą Bałtyk z Morzem Czarnym - poprzez Wisłę i Bug. Atrakcyjność tego pomysłu jest pozorna, a z punktu widzenia dobra otaczającej nas przyrody, finansów publicznych i naszego bezpieczeństwa wręcz katastrofalna. Nowoczesne kraje rezygnują z ujarzmiania rzek. Przekonały się, że rzeki uregulowane stają się groźne.

Godzina dla Ziemi WWF, największa ekologiczna akcja na świecie, przypomina, że środowisko ulega degradacji, a zagrożone gatunki fauny i flory giną. Najszybciej te związane z wodami słodkimi, zwłaszcza z rzekami. Dzieje się tak przez działalność człowieka, co oznacza, że ten sam człowiek może pomóc chronić Ziemię. Czasem wystarczy jeden podpis. Włącz się do walki o zachowanie Wisły w jej naturalnym korycie!

Wisła nieznana

Odkryj oblicza Królowej Polskich Rzek. Zanurkuj wprost w ciekawostki na jej temat.

PTAKI KRÓLOWEJ WISŁY

Wisła i jej dolina to miejsca wyjątkowe, tętniące ptasim życiem przez cały rok. Wiosną i wczesnym latem na piaszczystych wiślanych wyspach budują gniazda i wychowują swoje pisklęta pełne gracji rybitwy białoczelne i rzeczne, pięć gatunków mew, sieweczki, a nawet ostrygojady. Nadbrzeżne zarośla i lasy łęgowe rozbrzmiewają śpiewem słowików. Tu gnieżdżą się dziwonie, strumieniówki i remizy. W urwistych brzegach kopią norki jaskółki brzegówki i barwne zimorodki. Wisła służy również jako szlak dla migrujących ptaków. Płynie w osi północ - południe, ułatwia więc ptakom znalezienie wygodnej drogi na zimowiska oraz zapewnia bogate żerowisko i bezpieczne miejsce odpoczynku. Zimą na wodach Wisły znajdują schronienie tysiące kaczek krzyżówek, gągołów i traczy nurogęsi. Zimują tu także majestatyczne bieliki.

SSAKI KRÓLOWEJ WISŁY

Olbrzymi łoś szukający świeżych liści, wilcza wataha w podróży, wiecznie zapracowany bóbr, rozbawiona rodzina wydr czy tycia ryjówka - w wodach Wisły przeglądają się dziesiątki ssaków. Cenią bogactwo środowisk - od piaszczystych łach po gęste, niemal jak w tropikalnym lesie, łęgi. Znajdują tam przysmaki, bezpieczne miejsce na nory i wytchnienie w ucieczce przed cywilizacją.

RYBY KRÓLOWEJ WISŁY

Boleń, jelec, brzana czy świnka najlepiej czują się w tych fragmentach Wisły, gdzie woda płynie wartko. Szczupak, lin, karaś czy wzdręga - wolą leniwe, ciepłe fragmenty. Płoć zaś, leszcz, okoń czy sandacz umieją przystosować się do każdych warunków. W zróżnicowanej Wiśle znajdzie się miejsce dla wielu gatunków. Dzięki temu, że w środkowym biegu pozostała naturalna, Wisła jest domem kilkudziesięciu gatunków ryb. Dawno, dawno temu Królowa Polskich Rzek miała wśród swych „poddanych” niesamowitego, opancerzonego jesiotra. Niestety - straciliśmy go. Po budowie tamy we Włocławku wyginął też wiślany łosoś wędrujacy na tarło u podnóża Tatr i Beskidów. Ustały też wędrówki troci i certy.

MOTYLE KRÓLOWEJ WISŁY

Czerwończyki połyskują pomarańczem, rusałki spotkać najłatwiej, bo są najczęstsze, ale najbardziej niezwykłe są zawisaki. Najłatwiej spotkać je wieczorem, kiedy spijają nektar z kwiatowych kielichów. Do złudzenia przypominają kolibry, bo poruszają skrzydłami tak szybko, że oko zauważa tylko mgiełkę wokół tłustego ciałka. Co do pazia królowej, spotykany jest sporadycznie. Nie wiadomo co na to Królowa Polskich Rzek, wiadomo jednak jak można pomóc paziowi. W nadwiślańskich ogrodach i na działkach warto zostawić kilka niewyrwanych marchwi czy parę roślin kopru, żeby gąsienice miały co jeść, a potem zmieniły się w olbrzymiego motyla.

WISŁA UJARZMIONA I NIEUJARZMIONA NA PRZYKŁADZIE WARSZAWSKIM

Śródmiejski brzeg Wisły w Warszawie zamknięty jest betonowym bulwarem, ten praski to brzeg dziki, dość naturalny. Naukowcy badali ryby żyjące przy jednym i drugim brzegu. Okazało się, że ryby łowione przy betonowym bulwarze są większe, ale jest ich mniej. Te przy dzikim są mniejsze, ale jest ich więcej. Naukowcy wyciągnęli następujący wniosek. Przy naturalnym brzegu znajdują się miejsca rozmnażania i wychowania małych rybek, bez niego nie byłoby co łowić przy betonowym.

Galeria zdjęć

Zobacz! Wisła jest taka piękna. Musimy ją chronić!

PETYCJA
POZOSTAWMY WISŁĘ BEZPIECZNĄ I PIĘKNĄ

Uratuj Wisłę przed zniszczeniem, pomóż ochronić jej unikatową przyrodę!

Wiśle grozi katastrofa. Jeśli rząd zrealizuje plany „wodnych autostrad”, Wisła stanie się ciągiem sztucznych jezior wypełnionych brudną wodą z toksycznymi sinicami. To najczarniejszy scenariusz, ale może się zrealizować, jeśli nie zaczniemy działać natychmiast. Przegrodzenie rzeki tamami, wbrew pozorom, stwarza większe ryzyko powodziowe. Nad Wisłą jeszcze nie ryczą buldożery i mechaniczne piły, jeszcze nie widać tragedii żyjących nad jej brzegami zwierząt, jeszcze szumią wierzby.

Jakie są nasze postulaty?

1. Korzystajmy z Wisły w sposób bezpieczny dla przyrody
Domagamy się zaniechania planów „wodnych autostrad”, czyli rozwoju żeglugi towarowej na Wiśle, i zastąpienia ich planami rozwoju żeglugi turystycznej oraz innych form turystyki wodnej, rozwijanych z poszanowaniem wiślanej przyrody wrażliwej na ingerencję człowieka.

2. Przywróćmy bezpieczeństwo i piękno doliny Wisły
Domagamy się podjęcia działań harmonijnie łączących poprawę bezpieczeństwa powodziowego z ochroną przyrody Wisły. Możemy pomóc przyrodzie, sobie samym oraz finansom publicznym usuwając niepotrzebne budowle regulacyjne i odsuwając wały powodziowe dalej od koryta rzeki, dzięki czemu Wisła będzie mogła rozlać wezbrane wody bez zagrożenia dla ludzi.

3. Nie przegradzajmy Wisły tamami
Sprzeciwiamy się budowie kolejnej tamy (stopnia wodnego) na dolnej Wiśle w Siarzewie. Tamy to jedna z najważniejszych przyczyn degradacji ekosystemów rzek i wymierania gatunków zwierząt wodnych. W długookresowej perspektywie wpływ ich budowy na jakość życia ludzi i środowisko naturalne jest jednoznacznie negatywny. Budowa kolejnej zapory na Wiśle zwiększy ryzyko wystąpienia katastrofalnych powodzi.

4. Przywróćmy Wiśle wędrowne ryby
Domagamy się pełnego udrożnienia tamy (stopnia wodnego) we Włocławku dla wędrówki ryb, dzięki czemu jesiotry, łososie, trocie wędrowne i certy będą mogły powrócić na utracone przed ponad 40 laty tarliska u podnóża gór.

5. Nie niszczmy przyrody, piękna rzek i potoków w zlewni górnej Wisły
Sprzeciwiamy się prowadzonej pod pretekstem ochrony przed powodzią, niepotrzebnej regulacji rzek i budowy zbiorników rekreacyjnych i małych elektrowni wodnych, niszczących podgórskie rzeki, w tym dawne tarliska ryb wędrownych. Domagamy się oparcia programu zmniejszania ryzyka powodziowego dla zlewni górnej Wisły na efektywnych i jednocześnie proprzyrodniczych rozwiązaniach, takich jak suche zbiorniki przeciwpowodziowe, renaturyzacja koryt rzek i oddawanie rzekom odebranych im terenów zalewowych.

 

Przeczytaj postulaty Petycji > Zwiń >